Η Θρακιώτισσα αρχικαπετάνισσα Δόμνα Βισβίζη.

Advertisements