Στη μητέρα των μαχών, ο σκοπός θα κρίνει το αποτέλεσμα..

Advertisements