Το 2020 το χρέος θα πέσει στο 120%- το 2009 ήταν 115%!!.

Advertisements